Usein kysytyt kysymykset

Mikä tämä palvelu oikein on?

Kirkonsijaiset.fi on palvelu, johon evankelis-luterilaisesta kirkosta sijaisuuksia tai lyhytaikaisia töitä hakevat henkilöt voivat ilmoittaa omat tietonsa, ja josta kirkolliset työnantajat voivat hakea tilapäistyövoimaa helposti ja nopeasti.

Maksaako tämä? Kuka tästä hyötyy?

Palvelun käyttö on työnhakijalle maksutonta.

Työnantajat tilaavat palveluun käyttöoikeuden viikoksi kerrallaan. Työnantajille palvelun käyttö on toistaiseksi maksutonta. Alkuvaiheen jälkeen palvelu muuttuu työnantajille maksulliseksi, kuitenkin sillä periaatteella, että jos palvelusta ei löydy työntekijää, laskua ei tarvitse maksaa. Palvelun muuttumisesta maksulliseksi ilmoitetaan erikseen, ja siihen saakka kaikki työnantajien tilaama käyttöoikeus on maksutonta.

Toivottavasti palvelusta hyötyvät kaikki. Työnhakijat toivottavasti työllistyvät paremmin kirkkoon ja työnantajat löytävät tarvitsemaansa työvoimaa.

Onko tämä kirkon virallinen palvelu?

Ei. Tätä ylläpitää yksityisyrittäjä, yksi kirkkoherra oman työnsä ohessa.

Onko palvelun käyttö turvallista?

Palvelun tarkoitus on jakaa työnhakijoiden tietoja työnantajille ja pitää ne muilta salassa. Palvelu on riittävän turvallinen huomioiden sen, millaista tietoa palvelussa käsitellään. Arkaluontoisen tiedon antaminen palveluun on kiellettyä.

Palvelu perustuu yleisiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, joten palvelun tietoturva on lähempänä netin keskustelupalstojen kuin verkkopankkien tietoturvaa. Tietoturva on riittävä huomioiden sen, että kuka tahansa @evl.fi -sähköpostiosoitteen haltija voi käyttöehtojen mukaisesti käydä katsomassa tietojasi. Mahdollinen hakkeri ei siksi löydä palvelusta mitään salaista tietoa.

Löytääkö työnantaja palvelusta osaavaa työvoimaa?

Toivottavasti. Alkuvaiheessa työnhakijoita on palvelussa aika vähän, joten on hyvä tuuri jos työnantaja löytää palvelusta nopeasti tarvitsemaansa työvoimaa. Mitä enemmän palveluun ilmoittautuu osaavia työnhakijoita, sitä todennäköisemmin palvelusta on hyötyä kaikille. Kutsu siksi töitä hakeva kaverisi mukaan käyttämään palvelua.

Työnantajan on myös muistettava, että palveluntarjoaja ei vastaa palvelun tietojen oikeellisuudesta. Työnantajan on aina ennen rekrytointia tutustuttava työnhakijaan ja varmistettava hänen tietonsa.

Voiko työnantajan edustaja kirjautua sivustolle kerran ja hakea kaikki työnhakijoiden tiedot omalle koneelleen?

Teknisesti tämä olisi mahdollista niiden työntekijöiden osalta, jotka ovat ilmoittautuneet käytettäväksi työnantajan seurakunnan alueella.

Työnhakijat ovat antaneet kirkonsijaiset.fi -palvelulle luvan säilyttää ja luovuttaa työnantajille omia henkilötietojaan rekrytointitarkoituksiin. Työnantajaorganisaatio ei kuitenkaan saa säilyttää palvelusta haettuja henkilötietoja omassa henkilörekisterissään ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta tai lakiin perustuvaa oikeutta.

Minulla on idea/toive/ehdotus/palaute. Mitä teen?

Pistä viesti tai kilauta. Yhteystiedot löytyvät täältä. Tai jos haluat keskustella asiasta muidenkin kanssa, voit aloittaa keskustelun palvelun Facebook-sivulla.