Käyttöehdot ja seloste henkilötietojen käytöstä

Kirkonsijaiset.fi -palvelun henkilötietojen käyttöä kuvataan oheisessa henkilörekisteriselosteessa (pdf).

– – –

TYÖNHAKIJA sitoutuu seuraaviin ehtoihin käyttäessään kirkonsijaiset.fi -palvelua:

1. Annan kirkonsijaiset.fi -palveluun vain itseäni koskevia oikeita tietoja. En anna palveluun arkaluontoisia tietoja tai tietoja, joiden päätyminen kolmannen osapuolen haltuun voisi aiheuttaa vahinkoa. Pidän palveluun antamani tiedot ajan tasalla ja poistan tietoni/käyttäjätunnukseni, jos en enää halua käyttää palvelua.

2. Annan kirkonsijaiset.fi -palvelun tarjoajalle oikeuden käsitellä ja luovuttaa kirkollisille työnantajille henkilötietojani voimassaolevan lainsäädännön ja palvelun henkilörekisteriselosteen mukaisesti. Ymmärrän, että kuka tahansa kirkollisen sähköpostin (@evl.fi tai muu kirkollisen työnantajan osoite) haltija voi kirjautua palveluun työnantajan edustajana katsomaan tietojani.

3. Annan kirkonsijaiset.fi -palvelun tarjoajalle luvan lähettää palvelua koskevia tiedotteita antamaani sähköpostiosoitteeseen.

4. Hyväksyn, ettei minulla ole vaatimuksia kirkonsijaiset.fi -palvelun tarjoajaa kohtaan, jos palvelu lakkautetaan, palvelu ei toimi, antamani tiedot päätyvät kolmannen osapuolen haltuun, tai jos käyttöoikeuteni poistetaan.

– – –

TYÖNANTAJAN EDUSTAJA sitoutuu seuraaviin ehtoihin käyttäessään kirkonsijaiset.fi -palvelua:

1. Käytän kirkonsijaiset.fi -palvelusta saamiani tietoja ainoastaan oman työnantajani rekrytointitarkoituksiin. En luovuta palvelun kautta saamiani tietoja kolmannelle osapuolelle. En luovuta kirjautumislinkkiä oman organisaationi ulkopuolelle enkä käytettäväksi muuhun kuin oman organisaationi rekrytointitarkoituksiin.

2. Ymmärrän, että kirkonsijaiset.fi -palvelu toimii ainoastaan tietojen välittäjänä eikä palveluntarjoaja vastaa tietojen oikeellisuudesta.

3. Hyväksyn, että palveluntarjoajan vastuu palvelun mahdollisesti aiheuttamista vahingoista rajoittuu palvelun käytön laskuttamatta jättämiseen tai jo maksetun maksun palauttamiseen.

4. Hyväksyn sen, että minusta ja edustamastani työnantajasta tallennetaan ja säilytetään henkilörekisteriselosteen mukaisesti ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun käytön seurantaa, kehittämistä, laskutusta ja kirjanpitoa varten.